Cessna 172

Cessna 172

Cessna 172

Original link [Uploaded.net]

Cessna 172
Press NUMPAD 8 – throttle
Press NUMPAD 5 – back
Press NUMPAD 4, 5 – left riht steering
Press “S” – UP
Press “W” – Down
Press “A” “D” – left right slope

Credits:

amigo11

Cessna 172 v 1.2 [MP]
5 (100%) 1 vote