MTZ 82

Трактор на гусеничном ходу, лопата в комплекте.

Credits:

Tima032

MTZ 82 v 2.0
Rate this mod