LS2013.com

Farming simulator 2013 mods

Ursus C330 v 2.1 [MP]


Ursus C330

Ursus C330

Ursus C330

Original link [Uploaded.net]

Usuni?to wszystkie b??dy w log
Zmniejszon? wag? archiwum modu
Rozja?niono tekstur?
Dodano kilka elementów do modelu
Dodano ruchomy zegar
Dodano kabin? zdejmowan? na przycisk
Dodano kogut zdejmowany na przycisk
Dodano drzwi otwierane (na podej?cie jak i z wewn?trz ci?gnika)
Dodano klakson
Dodano pod?wietlanie zegarów
Dodano skrypt ShowHelp.lua informuj?cy o przypisaniu klawiszy
Poprawiono pozycj? kierunków
Dodano mod r?ki (r?ka pojawia si? dopiero po zako?czeniu animacji wej?cia)
Dodano ruchom? klap? komina
Dodano animacj? wej?cia
Dodano tura zdejmowanego na przycisk
Dodano kurz spod kó?
Dodano belk? zdejmowan? na przycisk
Dodano wentylator
Dodano ?lady kó? po wyje?dzie z pola
Dodano zdejmowan? belk? na podej?cie
Dodno otwieran? mask? (na podej?cie jak i z wewn?trz ci?gnika)
Dodano wycieraczk?
Dodano b?otniki zdejmowane na przycisk
Dodano skrypt na przebijanie opon

Credits:

Fajny43

Ursus C330 v 2.1 [MP]
4.2 (84%) 5 votes


Previous

Krone trailer ZX550 v 2.4 [SP]

Next

Bizon record Z-058 v 2.0 [MP]

3 Comments

  1. bartek

    fajne

  2. bartosz

    fajne

  3. Anonymous

    POBRAŁEM TEN MOD I KURWA NIE DZIAŁA

Leave a Reply